Smart Integration Applications

Office 365-paket

Med det här paketet kan du ansluta till ditt företags Office365-moln och då ges möjligheterna att skanna och skriva ut från/till Onedrive for Business, Sharepoint Online samt Exchange Online. Även här kan du använda OCR för att konvertera till olika format (Word, Excel samt Powerpoint) och göra filen redigeringsbar samt textsökbara PDF- och PDF/A-filer.

Länkar

Smart Integration Office 365 Package

Intresseanmälan

Jag är intresseradJag vill ha en testlicens