Smart Integration Applications

DocuWare-paket

Med detta paket kan du skicka ett skannat dokument direkt till Docuware, detta gör att du kan bli effektivare utan att slösa tid på att flytta filen. DocuWare är ett avancerat dokumenthanteringssystem. För mer information kontakta din säljrepresentant.

Läs mer här: Smart Integration DocuWare Package

Intresseanmälan

Jag är intresseradJag vill ha en testlicens