Smart Integration Applications

Streckkodspaket

Gör att du kan dela upp en bunt med dokument som du skannar med hjälp av streckkoder. Streckkoderna kan även hjälpa till att ange namnet på filerna och/eller namn på mappar och/eller styra dokumenten till rätt mapp baserat på värdena i streckkoderna.

Länkar

Smart Integration Barcode Package

Intresseanmälan

Jag är intresseradJag vill ha en testlicens